Antybiotyki – tłumienie reakcji odpornościowych

 

Na ironię zakrawa fakt, iż antybiotyki mają za zadanie wspierać układ immunologiczny, zabijając szkodliwe bakterie, tymczasem w niektórych przypadkach działają jak piąta kolumna, tłumiąc reakcję odpornościową organizmu 웹상의 이미지 다운로드. Dowody na prawdziwość tego stwierdzenia pochodzą z dwóch głównych źródeł: badań nad wpływem antybiotyków na żywotność białych krwinek i obserwacji przebiegu infekcji leczonych antybiotykami hd tune.

W artykule opublikowanym w The AmericanJournal of Medicine w 1982 roku doktorzy Wiliam Hauser i Jack Remington z Wydziału Medycznego uniwersytetu w Standford potwierdzili fakt wywoływania przez niektóre antybiotyki zmian w reakcjach odpornościowych sap ides 다운로드. Wykazali, że tetracyklina hamuje zdolność białych krwinek do wchłaniania i niszczenia bakterii (fagocytoza) i opóźnienia tempa ich docierania na miejsce zakażenia. Sulfonamidy tłumiły działanie bakteriobójcze tych krwinek, Biseptol hamował produkcję przeciwciał. W wyniku badań odkryto podobne działanie wielu antybiotyków.

Wykazano również wpływ antybiotyków na wzrost prawdopodobieństwa nawrotów danej infekcji. Obserwacja dzieci chorych na gronkowcowe zapalenie gardła potwierdziła skutecznosć antybiotyków jako środków przyspieszających zatrymywanie procesów chorobowych . U małych pacjentów nawroty zakażenia pojawiały się wszakże dwukrotnie, a nawet ośmiokrotnie częściej , niż u dzieci nie leczonych anybiotykami, szczególnie w grupie pacjentów, których leczenie rozpoczęto w pierwszych dwóch dniach choroby.
Podobne wyniki potwierdziły badania nad leczeniem antybiotykami chorób zakaźnych uszu.

Fakty powyższe zdają się wskazywać, iż antybiotyki oddziaływują czasem ograniczająco na zdolność samego organizmu do zidentyfikowania i zniszczenia atakujących go bakterii. Opóźnienie podawnia antybiotyku pozwala dziecku na rozwój naturalnej odporności, chroniąc je w ten sposób od przyszłych nawrotów choroby. Wczesna terapia antybiotykami może zahamować spontaniczną reakcje odpornościową organizmu, co zwiększa prawdopodobieństwo powtórnego zakażenia.
/Fragmenty książki „Ominąć antybiotyki” – Michael A Schmidt/