bioharmonex

BIO-HARMONEX -urządzenie do terapii biorezonansowej

 

BioHarmonex to urządzenie, służące do wytwarzania impulsowego pola elektromagnetycznego, które bezpośrednio wpływa na system informacyjny naszego organizmu.

BioHarmonex działa zgodnie z podstawowymi zasadami biofizyki, które można skutecznie wykorzystywać do wzmocnienia procesów adaptacyjnych organizmu, zwłaszcza do ochrony przed szkodliwymi czynnikami – stresem, zanieczyszczeniem środowiska – na które jesteśmy narażeni każdego dnia.

 

Jak działa BioHarmonex

Każda komórka ludzkiego organizmu wytwarza pole elektromagnetyczne. Jest to jeden ze sposobów komunikacji międzykomórkowej, który inicjuje i reguluje szereg procesów fizjologicznych. Zewnętrzne pole elektromagnetyczne, emitowane przez BioHarmonex, oddziałuje na naturalne pole elektromagnetyczne, wytwarzane przez poszczególne komórki organizmu, wzmacniając w ten sposób naturalne procesy metaboliczne oraz samoregenerujące organizmu.

Poprzez sygnały wytwarzane przez urządzenie birezonansowe, można w określony sposób wpływać na procesy w naszym organizmie, które są sterowane elektromagnetycznie, albo oddziałując bezpośrednio na poszczególne tkanki, albo na poszczególny proces. Stwarza to więc możliwość przeprowadzenia precyzyjnej terapii. Urządzenie transmituje wytwarzane sygnały za pomocą kanału informacyjnego (biologicznego okna), poprzez które przekazywana jest korzystna dla organizmu informacja.

Biorezonans uczy na nowo nasz organizm tego, co już znał przedtem – w stanie pełnego zdrowia.

Mamy do wyboru 25 złożonych programów pod kątem naszych potrzeb, oraz liczne podprogramy, tworzące łącznie tzw. „symfonię programów”, która trwa przeciętnie 25-30 minut.

 

Szczególne zalety tego urządzenia wynikają z faktu, że w tym samym czasie otwiera on liczne okna biologiczne i przekazuje więcej informacji do komórek niż urządzenia otwierające tylko jedno okno biologiczne.

Urządzenie jest proste w obsłudze i można z niego korzystać we własnym domu.
Urządzenie wykorzystuje energię pochodzącą z małego wewnętrznego akumulatora, emitującego pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości (od 1 Hz do 200 KHz). Zakres emisji elektromagnetycznej różni się w zależności od wybranego programu (jednego z 20 dostępnych) – wyróżnionych w menu urządzenia PROGRAMY.
Każdy z programów został opracowany pod kątem elektromagnetycznej aktywności komórkowej związanej z konkretną funkcją organizmu lub jego części.

Uwaga:
BioHarmonex emituje sygnały o bardzo niskim natężeniu, jest więc całkowicie bezpieczny. Jednak osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub jakimkolwiek innym urządzeniem elektrycznym, przed użyciem urządzenia powinny skonsultować się z lekarzem. 

Sygnały emitowane przez BioHarmonex działają na poziomie komórkowym i fizycznie są niewyczuwalne.
Najskuteczniejsza odległość, w jakiej należy przebywać podczas transmisji określonego programu nie powinna przekraczać 1,5 metra. 

W przypadku pewnych chorób, wskazane jest stosowanie urządzenia Bio-Harmonex przez całe życie.

Do chorób tych należą:
Osteoporoza, zespół Behceta, cukrzyca typu II, zmiany zwyrodnieniowe w tkance łączne, choroby stawu biodrowego, zwężenie naczyń żylnych, zmniejszenie zdolności intelektualnych.

Bioharmonex jest przenośnym urządzeniem do użytku osobistego. Ze względu na niewielkie wymiary, może być noszony w kieszeni lub być przymocowany do ubrania, zawsze w zasięgu ręki.
Z dobrodziejstw tego urządzenia mogą korzystać osoby znajdujące się w jego zasięgu ok 1.5 metra od włączonego urządzenia.

 

PROGRAMY BIOHARMONEXU (czytaj) 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące urządzenia Bio-Harmonex