Tajemnicza przyczyna chorób – elektrosmog (pole elektromagnetyczne)

 

Powtarzające się zmiany pola magnetycznego mogą prowadzić do mikrourazów w mózgu i powodować zmiany w centralnym układzie nerwowym, a tym samym wpływać na zmianę osobowości. We wszystkich tkankach mózgu wykryto, stosunkowo niedawno, biologiczne cząstki będące magnesami, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za te efekty Windows 10 Hangul.
Powstają zmiany w reagowaniu narządu wzroku. Szczególnie wydłuża się czas adaptacji do ciemności. Wokół źrenicy mogą pojawić się po kilku latach charakterystyczne żółte plamki.

Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym polegają na występowaniu arytmii zatokowej, bradykardii (częściej) lub tachykardii, obniżeniu amplitudy wykresu EKG (szczególnie załamka T) i zaburzeń przewodnictwa międzyprzedsionkowego i międzykomorowego (poszerzenie zespołu QRS). 

Badania przeprowadzone z użyciem telefonów komórkowych wykazały, że ich używanie przez ok 일빵빵 mp3 다운로드. 35 min. powoduje podwyższenie ciśnienia krwi o 5 – 10 mm Hg. Potwierdzają to również obserwacje osób pracujących na stacjach nadawczych RTV.
PEM może prowadzić do zmian w obrazie krwi – zmniejszenie liczby erytrocytów i leukocytów oraz hemoglobiny, a także do zmian krzepliwości krwi Automatic outlook pictures.
W nerkach, wątrobie, mózgu i innych narządach może wystąpić zastój żylny.

Połączenie częstotliwości pól elektromagnetycznych.

Badania prowadzone na świecie oraz w naszym kraju potwierdzają, że pole magnetyczne 50 Hz może mieć wpływ na występowanie linia-wysokiego-napieciapewnych chorób, w tym także nowotworowych. Badania przeprowadzone w USA (również w Polsce) pokazały, że ryzyko zachorowania na nowotwory krwi u dzieci mieszkających w pobliżu linii przesyłowych wysokiego napięcia i transformatorów jest 2 razy większe niż w przypadku dzieci nie mieszkających w takim sąsiedztwie.

Prawie dwukrotny wzrost poronień zaobserwowano u operatorek terminali komputerowych, choć wyniki te były wielokrotnie kwestionowane i obecnie uważa się, że kobiety w ciąży mogą w ograniczonym czasie obsługiwać komputery. Pracownicy w zawodach elektrycznych narażeni na silne pola 50 Hz mają czterokrotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka mózgu i raka piersi (mężczyźni). Część badaczy łączy nawet niektóre przypadki klinicznej depresji oraz samobójstw z zamieszkiwaniem w pobliżu linii wysokiego napięcia. Istnieją doniesienia, że działanie telefonów komórkowych zwiększa dwukrotnie ryzyko zachorowania na pewien rodzaj raka mózgu (neuroephithelial tumour – rozrastający się z obrzeży mózgu do wewnątrz), powoduje wzrost ryzyka zachorowania na niezłośliwego guza nerwu słuchowego u osób korzystających z telefonów komórkowych dłużej niż 6 lat. Ponadto dostrzeżono związek między guzami mózgu po prawej stronie głowy i częstszym używaniem telefonu również z tej strony.

Skutki oddziaływania pola elektromagnetycznego dla zdrowia człowieka

W większości przypadków oddziaływanie jest związane z polami o stosunkowo niskim poziomie promieniowania.
Badania w dziedzinie biologicznego oddziaływania pola elektromagnetycznego pozwalają określić najwrażliwsze systemy organizmu człowieka:

nerwowy,
odpornościowy,
wewnątrzwydzielniczy,
płciowy.

Prawidłowe funkcjonowanie tych systemów jest niezbędne i dlatego ich reakcje powinny być uwzględniane przy szacowaniu całościowego ryzyka oddziaływania pola elektromagnetycznego (PEM) na człowieka.

Biologiczny efekt oddziaływania PEM w warunkach trwałego wieloletniego wpływu kumuluje się, w wyniku czego możliwe są odległe skutki, włącznie z procesami degeneracji centralnego układu nerwowego, rakiem krwi (leukozy), guzami mózgu, schorzeniami hormonalnymi.
Szczególnie niebezpiecznie są PEM dla dzieci, kobiet w ciąży (embrion), osób ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, systemu hormonalnego i naczyniowego oraz dla alergików i osób z osłabionym systemem odpornościowym.

Wpływ na system nerwowy
Najbardziej czuły na oddziaływania PEM jest system nerwowy. Na poziomie komórki nerwowej, struktur do przekazania impulsów nerwowych (sinapse), na poziomie izolowanych struktur nerwowych przy oddziaływaniu PEM o malej intensywności powstają istotne odchylenia. Zmienia się wyższa działalność nerwowa, pamięć u ludzi, którzy mają kontakt z PEM. Osoby te mogą mieć skłonność do rozwoju reakcji stresowych.

Wpływ na system odpornościowy
Istnieje wiele danych wskazujących na negatywny wpływ PEM na system odpornościowy organizmu.
Oddziaływanie PEM narusza proces immunogenezy, często w stronę przygnębienia W związku z patologią układu odpornościowego organizm zamiast rozmnażać antygeny zwalczające infekcję zaczyna je niszczyć

Wpływ na system wewnątrzwydzielniczy
Pod wpływem PEM odbywa się stymulacja systemu przysadkowo-mózgowo-adrenalinowego, co powoduje zwiększenie zawartości adrenaliny we krwi wraz z aktywacją procesu krzepliwości krwi.

Wpływ na system płciowy
Oddziaływanie PEM może powodować przedwczesny poród, wpływać na rozwój płodu oraz zwiększyć ryzyko wad wrodzonych.
Używanie źródeł PEM z umiarem i w odpowiedni sposób minimalizuje ewentualne ryzyko zachorowań i skutków ubocznych powstających w wyniku napromieniowania PEM