Struktura i właściwości wody

 

Woda jest związkiem chemicznym, składającym się z dwóch atomów wodoru i atomu tlenu. Nie są one ułożone liniowo, tylko tworzą kształt litery V Download Dark Star. W związku z konfiguracją elektronową tlenu, 6 eletronów z zewnętrznej powłoki tworzy po jednym wiązaniu kowalencyjnym z każdym atomem wodoru oraz dwie wolne pary elektronów 해리포터 시리즈 다운로드. Strukturę cząsteczki wody można lepiej zrozumieć, jeśli porówna się ją z perfekcyjną, tertaedryczną (kąt wiązania około 109.5″) cząsteczką metanu (CH4) 윈도우7 서비스팩 다운로드.

Atomy wodoru są połączone z tlenem wiązaniami kowalencyjnymi. Duża różnica elektroujemności pomiędzy tymi pierwiastkami powoduje przesunięcie par elektronowych w kierunku atomu tlenu Free solo. W wyniku tego procesu cząsteczka wody staje się dipolem. Dzięki obecności ładunków dodatnich i ujemnych pojedyncza cząsteczka może łączyć się z innymi cząsteczkami znajdującymi się w pobliżu, tworząc nietrwałą sieć – atom wodoru, należący do jednej cząsteczki wody, jest przyciągany przez parę elektronów z zewnętrznej powłoki atomu tlenu cząsteczki sąsiedniej, w efekcie powstaje tzw Download the Diablo 3 expansion. wiązanie wodorowe. Dzięki wiązaniu wodorowemu, dwie sąsiednie molekuły zbliżają się do siebie na odległość 1.76 x 10(-10) m

Wiązanie wodorowe w zasadniczy sposób wpływa na strukturę i właściwości wody Fiddler 2. W stanie stałym (lód), dzięki tworzeniu się wiązań wodorowych, powstaje uporządkowana struktura krystaliczna o symetrii heksagonalnej – cząsteczki tworzą „luźne” sześcioką-ty o dużych, wolnych przestrzeniach Kang Restaurant 2 3 times. Dzieje się tak, ponieważ atomy wodoru starają się ustawić jak najbliżej atomu tlenu, przez który są przyciągane, a jednocześnie jak najdalej od innych atomów wodoru, przez które są odpychane My Girl's Age free. Odstępy pojedynczych cząsteczek wody wbudowanych w sieć krystaliczną są większe niż w cieczy, dlatego gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody i lód pływa po wodzie 산안드레아스 다운로드. Zamarzając woda zwiększa swoją objętość o 9%. Jest to odmienne zachowanie niż większości substancji. Woda w stanie ciekłym ma częściowo uporządkowaną strukturę, w której agregaty cząsteczek związanych wodorowo ulegają nieustannemu procesowi tworzenia się i rozpadowi labview 2009. Podczas parowania następuje zerwanie wiązań wodorowych — woda występuje w postaci wolnych cząsteczek H2O.Jak ostatnio odkryto, woda posiada czwarty stan skupienia pomiędzy 0″ a 60″ C, który nazwano płynnym stanem krystalicznym. Jest to ta postać strukturalna, która charakteryzuje zarówno morza, jak i każdą żywą istotę. W tym stanie skupienia woda posiada specjalny ładunek magnetyczny, który prawdopodobnie jest podstawą „komunikacji molekularnej”.

Woda stanowi prawie 70% ludzkiego organizmu – zachowując się jak dipolowa cząsteczka, otacza każdy anion i kation unikalną strukturą sieci, tworząc tzw. wodne klastery które oczywiście zajmują znacznie większą przestrzeń, niż rozpuszczone w nich cząsteczki. Wodne klastery posiadają również swoją własną częstotliwość rezonansową. Dzięki temu mogą się rozpadać. W ten sposób mogą być również uwalniane i usuwane z organizmu szkodliwe substancje. Jest to interesujący fenomen, gdyż wodne klastery istnieją nawet wtedy, gdy cząsteczki, dookoła których powstały, są już rozpuszczone. W ten sposób można spojrzeć na wodę jak na nośnik informacji. „Wspomnienie” rozpuszczonych substancji odgrywa ważną rolę, min. w rozwoju alergii. Dlatego nie wystarczy usunięcie samego alergenu z organizmu, również powinna być „usunięta” informacja dotycząca tego alergenu. Najłatwiejszym sposobem, by to uczynić, jest terapia biorezonansowa.

 

Zanieczyszczenia wody 

woda_rece

Oprócz odpowiednich ilości wody, niezwykle ważna jest również jej jakość. Ludzie w dzisiejszych czasach stają twarzą w twarz z zanieczyszczeniem wody. Obecnie tylko 0,1% ziemskich zasobów wodnych nadaje się do picia. Jednak nawet ta mała ilość staje się coraz bardziej zanieczyszczona z powodu skażenia środowiska ściekami przemysłowymi, rolniczymi i komunalnymi.

Rodzaje zanieczyszczeń wody:

  •  fizyczne: piasek, iły, koloidy, organiczne substancje;
  • biologiczne: bakterie, algi, ameby, wirusy, grzyby;
  •  chemiczne: azotany, azotyny, amoniak, metale (arsen, rtęć, kadm, ołów, żelazo, mangan),
  • gazy (metan, dwutlenek węgla, siarczek, gazy szlachetne), kwasy humusowe, fenol, środki ochrony roślin, detergenty

 

 

AQUARION – urządzenie do oczyszczania i jonizacji wody

Jak działa filtr do jonizacji wody

Dlaczego AQUARION jest tak niezwykły

Poszczególne elementy urządzenia 

Alkaliczna woda jonizowana

Właściwości kwaśnej wody jonizowanej

Struktura i właściwości wody