Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów…

… a co drugi mężczyzna i co druga kobieta umierają z ich powodu?

Zwierzęta nie mają ataków serca, ponieważ produkują duże ilości witaminy C we własnych organizmach. Witamina C optymalizuje wytwarzanie kolagenu oraz innych molekuł wzmacniających, stabilizując w ten sposób ściany naczyń i zapobiegając odkładaniu się złogów miażdżycowych – przyczyny zawałów serca i udarów mózgu.

My, istoty ludzkie, nie potrafimy wytworzyć nawet jednej cząsteczki witaminy C w naszych organizmach, a co gorsza prawie każdy z nas otrzymuje jej zbyt mało w pożywieniu 코코몽2 다운로드. Nieuniknioną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest osłabienie ścian naczyń, co prowadzi z kolei do powstania złogów miażdżycowych w naczyniach (arteriosklerozy).

Okazuje się zatem, że to chroniczny niedobór witamin – a nie zbyt wysoki poziom cholesterolu – jest główną przyczyną epidemii choroby sercowo–naczyniowej.

/fragment książki Dr med.Matthias Rath/

 

MIAŻDŻYCA, ZAWAŁ SERCA, UDAR MÓZGU
Główna przyczyna to niedobór witamin w milionach komórek ścian naczyń krwionośnych scoop Liang Chen Sakimer.
Medycyna konwencjonalna ogranicza się jedynie do objawowego leczenia miażdżycy, stosując leki mające spowolnić proces chorobowy, takie jak: antagoniści wapnia, beta-blokery, azotany i inne. W przypadkach znacznego zaawansowania choroby stosuje siê zabiegi chirurgiczne (angioplastyka i wszczepianie bypassów) w celu mechanicznego usprawnienia przepływu krwi.
W tradycyjnych metodach leczenia pomija się rzecz najistotniejszą– przyczynę miażdżycy, czyli niestabilność ścian naczyń krwionośnych Download Coco Korean Dubbing.
Medycyna komórkowa stanowi przełom w nowoczesnym rozumieniu podstawowych przyczyn choroby niedokrwiennej serca i innych form choroby wieńcowej oraz umożliwia ich profilaktykę i leczenie. Główną przyczynę choroby wieńcowej jest chroniczny niedobór witamin i innych komórkowych składników odżywczych w milionach komórek ścian naczyń. Skutkiem tego jest niestabilność ścian naczyniowych, uszkodzenia i pęknięcia, powstanie złogów miażdżycowych, stwardnienie ścian tętnic i zawężenie , aż do całkowitego zamknięcia naczynia a w konsekwencji zawał serca lub udar mózgu Download Chrome App Launcher.
Uświadomienie sobie tego niezaprzeczalnego faktu musi nas prowadzić do działań aktywizujących zdrowy styl życia i do zmiany nawyków żywieniowych, których podstawą jest stosowanie w diecie dodatku komórkowych składników odżywczych – głównego środka zapobiegającego miażdżycy oraz wspomagającego odbudowę uszkodzonych ścian tętnic.
Optymalny skład witamin i innych niezbędnych substancji pokarmowych może nie tylko zapobiec chorobie sercowo– naczyniowej, ale również w naturalny sposób naprawić szkody już powstałe w ścianach naczyń krwionośnych.
Nasze badania naukowe i kliniczne potwierdziły szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, lizyny, proliny oraz innych komórkowych składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu choroby naczyń wieńcowych 터미널 파일 다운로드.
Moje zalecenia dla pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę wieńcową: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych substancji odżywczych, poinformujcie prowadzącego was lekarza o naturalnym leczeniu wspomagającym oraz nie redukujcie i nie odstawiajcie dawki zaordynowanych leków bez porozumienia z lekarzem!
W przypadku stosowania leków rozrzedzających krew – uprzedźcie lekarza o dodatkowym zażywaniu naturalnych substancji rozrzedzających.
CHOLESTEROL JEST DRUGORZĘDNYM CZYNNIKIEM RYZYKA

U setek milionów ludzi na całym świecie stwierdza się we krwi podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów, LDL (lipoprotein niskiej gęstości), lipoproteiny (a) oraz innych czynników ryzyka. Wymienione czynniki krwi mają jednak tylko drugorzędne znaczenie, ponieważ, jak już poprzednio wyjaśniłem, rozstrzygającym faktorem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia jest niestabilność ścian naczyń krwionośnych, wywołana długotrwałym niedoborem witamin Windmemory mp3 download. Z tego względu nazywamy je też faktorami drugorzędnymi lub drugiej rangi. Podwyższony poziom cholesterolu, jak również inne czynniki ryzyka związane z krwią, nie są przyczyną choroby sercowo-naczyniowej, a konsekwencją rozwijającej się choroby naczyń. Moim zadaniem w tym rozdziale, będzie przedstawienie nowego rozumienia funkcji pełnionych przez drugorzędne czynniki ryzyka krwi.
Medycyna konwencjonalna, oparta na farmaceutykach, ogranicza się do leczenia symptomów chorób układu krążenia a w głównej mierze do redukcji czynników ryzyka we krwi, ignorując ich główną przyczynę – osłabienie naczyń krwionośnych. Jako przyczynę podwyższonych wartości cholesterolu we krwi podaje się: uwarunkowane genetycznie zaburzenia metabolizmu tłuszczów i nieodpowiednią dietę Windows 10 os. To rozumienie jest błędne i wymaga niezwłocznego uzupełnienia. Leżące u podstaw choroby osłabienie ścian naczyń krwionośnych pozostaje więc nie leczone. Najnowsze typy leków obniżających poziom cholesterolu – statyny, blokujące syntezę cholesterolu, stosowane są przez miliony ludzi w nadziei na poprawę stanu zdrowia. Tymczasem zgodnie z informacjami zawartymi w Journal of the American Medical Association (JAMA) (Magazyn Amerykañskiego Stowarzyszenia Medycznego), numer z 3 stycznia 1996 roku, statyny wywołują nowotwory, mają inne, poważne działania uboczne i powinno się unikać ich, jeśli tylko jest to możliwe” 의천도룡기 2009 다운로드.

 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Komórkowe składniki odżywcze pomagają w sposób naturalny, obniżają podwyższone ciśnienie. Dodatkowo chronią one ściany tętnic, zapobiegają powstawaniu i postępowi złogów miażdżycowych oraz redukują naprężenie ścian. Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym polecane są następujące komórkowe składniki odżywcze:

Arginina, naturalny aminokwas, za pośrednictwem enzymu syntazy z L-argininy powstaje tlenek azotu, zbudowany tylko z dwóch atomów: azotu i tlenu. Związek ten jest najsilniejszym znanym czynnikiem rozkurczającym naczynia krwionośne.
Tlenek azotu wzmaga elastyczność ścian naczyń i pomaga znormalizować wysokie ciśnienie krwi Hejun Drama.
Witamina C wzmaga produkcję prostacykliny w ścianie tętnicy, hormonu tkankowego hamującego zlepianie płytek krwi i rozszerzającego naczynia krwionośne, zwłaszcza wieńcowe.
Magnez, naturalny antagonista wapnia, jest niezbędny dla optymalnej równowagi mineralnej w komórkach ścian naczyń krwionośnych. Przyczynia się do obniżenia napięcia ściany tętnicy i jednocześnie do normalizacji ciśnienia krwi.
lizyna i prolina pomagają chronić ściany naczyń i zapobiegać rozwojowi złogów miażdżycowych. Ten ważny mechanizm został omówiony szczegółowo w rozdziale drugim i trzecim.Ponieważ miażdżyca jest powiązana z nadciśnieniem tętniczym, składniki te są również niezbędne w zapobieganiu i leczeniu tego stanu 구미버스정보 다운로드.
Przedstawione fakty naukowe podkreślają szczególne znaczenie właściwej kombinacji witamin i innych naturalnych składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu wspomagającym przy nadciśnieniu tętniczym.
Wapń optymalizuje metabolizm minerałów, obniża napięcie ścian naczyń i podwyższone ciśnienie krwi
/źródło Dr med.Matthias Rath „dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów…tylko my ludzie”/
Suplementy diety Calivita zawierające powyższe składniki:

Arginina Plus
witaminy C-1000 Plus
Lysine Plus
Beta carotene
witamina E
MagneziB6
Strong Bones (wapń z magnezem)