Witamina C
Garlic Caps
Mega zestaw !

 Multiwitaminy

Vital dla g. krwi

AC Zymes

Zadbaj o 
   swoje dziecko !

Kupuj 30% taniej
AtestyNADCIŚNIENIE

CHOLESTEROL        MIAŻDŻYCA

    Krew płynie zawsze w jednym kierunku: z lewej komory przez układ wielkiego krążenia do prawego przedsionka, następnie do prawej komory i przez układ krążenia małego do lewego przedsionka i lewej komory. Ciśnienie krwi w tętnicach w czasie skurczu serca nosi nazwę ciśnienia skurczowego albo maksymalnego. Różnica między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym nosi nazwę ciśnienia tętna. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości pomiarów w spoczynku interpretujemy następująco: 
ciśnienie tętnicze normalne: skurczowe do 140 mm Hg, rozkurczowe do 90 mm Hg 
wartości graniczne: skurczowe 140–160 mm Hg, rozkurczowe 90–95 mm Hg
jednoznaczne nadciśnienie tętnicze: skurczowe powyżej 160 mm Hg i rozkurczowe powyżej 95 mm Hg. 


     Nadciśnienie
to stan, w którym serce pracuje z większym wysiłkiem, niż jest to potrzebne. Bije zbyt silnie i ciśnienie skurczowe jest za wysokie. Inną przyczyną nadciśnienia są zbyt wąskie (lub zwężone miażdżycą) naczynia krwionośne nóg, co hamuje przepływ krwi do góry i zwiększa ciśnienie rozkurczowe krwi. Również chore nerki wytwarzają substancję zwężającą naczynia, co powoduje nadciśnienie.

Jakie są objawy nadciśnienia.

Nie ma żadnych specyficznych dla nadciśnienia objawów chorobowych. Najczęściej wysokie ciśnienie tętnicze nie jest odczuwane i wiele osób czuje się, mimo podwyższonego ciśnienia, przez długi czas dobrze. 


Objawy, które bywają wymieniane przez pacjentów z nadciśnieniem to:
uczucie kołatania i bóle w okolicy serca, bóle i zawroty głowy, duszność, pobudzenie lub zmęczenie i senność, migotanie przed oczami, ucisku w głowie, uczucie ogólnego, wewnętrznego niepokoju.
Te objawy mogą również wystąpić niezależnie od podwyższonego ciśnienia tętniczego.Często podwyższone ciśnienie stwierdzane jest przypadkowo. 

Powikłania wynikające z naciśnienia krwi to:  choroba wieńcowa, udar mózgu, niewydolność krążenia i uszkodzenie nerek.

Rozróżnia się nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne.

Nadciśnienie pierwotne - zwane też samoistnym - przyczyna jak dotąd nie została dokładnie poznana. Mniej więcej 95% osób z podwyższonym ciśnieniem krwi ma nadciśnienie tętnicze pierwotne. Osoby z takim nadciśnieniem są ogólnie zdrowe - ich reakcje fizjologiczne są poprawne, stan układu nerwowego jest prawidłowy, a pomimo to wysokość ciśnienia jest zbyt duża! Jako potencjalnych sprawców nadciśnienia wymienia się: dziedziczenie, (tj. występowanie nadciśnienia w bliskiej rodzinie), menopauzę, która przyśpiesza miażdżycę, złą dietę pełną np. słonych potraw, stres, otyłość, regularne spożywanie alkoholu i przyjmowanie niektórych leków, np. "pigułek" antykoncepcyjnych lub preparatów zawierających sterydy. Nadciśnienie pierwotne dotyczy 80–90 proc. wszystkich osób z nadciśnieniem. 

 Nadciśnienie wtórne -  to nadciśnienie jest wysoce niebezpieczne dla zdrowia. Powinno być jak najwcześniej wykryte. Przyczyną jest substancja wydzielana przez chore nerki, która obkurcza silnie naczynia krwionośne i tym samym podnosi ciśnienie krwi. Ponadto chore nerki źle regulują ilość wody i sodu - składnika soli kuchennej - co dodatkowo podnosi słupek rtęci w górę. Więcej bowiem soli ulega zatrzymaniu - z nią więcej wody i tym większe staje się ciśnienie krwi. 

   NADCIŚNIENIE c.d. (czytaj) >>

 Naturalne suplementy obniżające ciśnienie krwi  >>>

 

     MIAŻDŻYCA (czytaj)  >>

Naturalne suplemeny zapobiegające powstaniu miażdżycy >>>

CHOLESTEROL ten dobry HDL i ten zły LDL >>>

Naturalne suplementy obniżające poziom LDL  >>>

 Jak działa homocysteina, czy masz ją w normie....?  (czytaj) >>

 

 

                                                 Copyright by Marek Zarzycki