Crohna choroba (Leśniowskiego – Crohna)

Choroba Crohna zwiększa ryzyko wystąpienia raka aż dwudziestokrotnie!

Choroba Leśniowskiego-Crohna jak i wrzodziejące zapalenie jelita grubego należą do grupy nieswoistych zapaleń z lokalizacją w przewodzie pokarmowym 역도요정 김복주 다운로드. Zmiany w chorobie Leśniowskiego-Crohna mają charakter ogniskowy (”ang. skip lesions”) w przeciwieństwie do wrzodziejące zapalenie jelita grubego, w którym to występują zmiany ciągłe wincc.

Statystycznie w chorobie Leśniowskiego-Crohna najczęściej procesem zapalnym objęty zostaje końcowy odcinek jelita krętego 리니지2m 퍼플 다운로드. Może dotyczyć każdego jego odcinka, lecz najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego oraz początkowej jelita grubego switch 8.0.1 firmware. Nieco rzadziej proces zapalny toczy się w okrężnicy lub odbytnicy. W sporadycznych przypadkach zajęciu ulegają tylko i wyłącznie górne piętra przewodu pokarmowego Seven Knights.
Schorzenie Leśniowskiego-Crohna charakteryzuje się chronicznym, długotrwałym owrzodzeniem jednego lub kilku odcinków przewodu pokarmowego. Owrzodzenie rozprzestrzenia się we wszystkich warstwach ścian jelita i atakuje cały układ trawienny, począwszy od jamy ustnej do odbytu, jak również przyległe węzły chłonne, będąc często wstępem do raka Download Apple Music mp3. Co ciekawe, zmiany mogą obejmować kilka fragmentów jelita i być przedzielone zupełnie zdrowymi odcinkami przewodu pokarmowego.

Dokładna przyczyna powstania choroby nie jest znana Organic Comics. Przypuszcza się jednak, że głównymi czynnikami są:
czynnik genetyczny, zaburzenia immunologiczne, czynniki środowiskowe (chemiczne, bakteryjne, wirusowe) oraz psychiczne 그루브 샤크 다운로드.
Wśród bakterii, które mogą odgrywać rolę w etiopatogenezie wyróżnia się pałeczkę Yersinia (jersinia), prątki gruźlicy Yersinia pseudotuberculosis (gruźlica) oraz prątki paragruźlicze Download the D 3 helper.

Źródło:
Wiad. Lek. 1994: 47 (19/20) s.784-787, il., bibliogr. 19 poz., sum., „Przypadek choroby Leśniowskiego-Crohna poprzedzony infekcją Yersinia pseudotuberculosis” (A case of Leśniowski-Crohn disease proceded by Yersinia pseudotuberculosis infection.) – Dąbrowska-Ufniarz Elżbieta, Jarosz Mirosław, Jarosz Olgierd, Nekanda-Trepka Anita

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

to przewlekłe nieswoiste zapalenie jelita grubego, występujące najczęściej w odbytnicy, mogące się szerzyć w sposób ciągły, na jego dalsze odcinki Free movie maker. W przebiegu procesu zapalnego zawsze zajęta jest odbytnica , w 50-54% odbytnica i esica a w 20% całe jelito grube. W nielicznych przypadkach zmiany mogą objąć końcowy odcinek jelita cienkiego. Stan zapalny jelita grubego ograniczony jest z reguły jedynie do błony śluzowej, zaś pozostałe warstwy ściany jelita (mięśniówka i błona surowicza) pozostają niezmienione. Choroba przebiega najczęściej w postaci ostrych rzutów przedzielonych okresami remisji.
Dużą rolę przypisuje się stresom psychicznym, zmianom w sposobie odżywiania, stosowaniu leków przeciwbólowych (zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych), zakażeniom pokarmowym (bakteryjnym) oraz infekcjom innych narządów. Zarówno początek choroby, jak i przebieg następnych zaostrzeń może charakteryzować się różnym nasileniem objawów od postaci łagodnej do ciężkiej o piorunującym przebiegu.

Pierwszymi, a zarazem najczęstszymi objawami są biegunka z domieszką śluzu i krwi w kale. Pojawiać się mogą się również kurczowe bóle brzucha oraz uczucie parcia na stolec spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego (przyspieszona perystaltyka, nadmierna kurczliwość jelita grubego).