Miażdżyca

 

Chociaż  miażdżyca wkrada się do organizmu podstępnie, wieloma ścieżkami, to kilka najważniejszych jest ściśle związanych z nadciśnieniem tętniczym 인터넷 익스플로러 8 무료 다운로드. Przyczyną samą w sobie jest tzw. nadciśnienie pierwotne, czyli takie, którego przyczyny nie jesteśmy w stanie ściśle ustalić.

 

Jak powstaje miażdżyca

Nadciśnienie tętnicze to wyższy, niż normalny napór krwi tłoczonej przez serce na ścianki tętnic 저글링 블러드 다운로드. Naczynia krwionośne przyjmują główny impet wysokiego ciśnienia i wskutek tej presji ich ściany grubieją, aby wytrzymać zwiększony napór.

Pogrubienie ścian tętnic krwionośnych zmniejsza światło przewodów krwionośnych zaś ich gładka wyściółka staje się szorstka mobile Chrome videos. W takich zwężonych tętnicach o szorstkich ściankach krew staje się lepka i ma tendencję do krzepnięcia. Szorstkie, zwężone ściany są podłożem do którego mogą się przytwierdzać zły cholesterol (LDL) i tłuszcze (lipidy) początkując miażdżycę.
Narastająca płytka miażdżycowa dodatkowo zmniejsza światło tętnic i tym samym podnosi ciśnienie krwi.
Aby przetoczyć tę samą porcję krwi w zwężonej tętnicy, trzeba szybszego przepływu i tym samym większego ciśnienia. Aby temu podołać serce pracuje ciężej, następuje przerost jego mięśnia, co zwiększa z kolei własne zapotrzebowanie na krew niosąca tlen. Serce tłoczy więc krew jeszcze szybciej – rośnie znów ciśnienie tętnicze. I tutaj błędne koło się zamyka.aorta2
Zwiększony napór krwi na ścianki tętnic grozi oderwaniem dużej płytki miażdżycowej. Gdy taka płytka pęknie powstaje w tym miejscu zakrzep (skrzeplina).

Duży zakrzep może całkowicie zahamować przepływ krwi. Jeśli stanie się to w tętnicy wieńcowej nastąpi zawał serca. Jeśli skrzep zatka tętnicę mózgową – może to spowodować udar mózgu.
Miażdżyca polega na wysepkowatym gromadzeniu się w błonie wewnętrznej tętnic cholesterolu (i jego estrów) oraz innych lipidów oraz osadzanie się wapnia .  Zdjęcie obok ukazuje naczynie krwionośne wypreparowane podczas sekcji całkowicie objęte miażdżycą, naczynie to jest tak twarde, że skalpel nie jest w stanie go przeciąć tylko ześlizguje się jakby to była kość.
W pierwszym etapie komórki śródbłonka gromadzą nadmierne ilości cholesterolu i lipidów, które są przemieszczane pod błonę wewnętrzną tętnic.

Kolejnym etapem jest wapnienie tych ognisk prowadzące do miażdżycowego stwardnienia tętnic.
W powstawaniu miażdżycy odgrywa rolę wiele czynników.
Do najważniejszych z nich należą hiperlipidemia (tj. nadmiar lipidów we krwi), zbyt mała aktywność fizyczna, palenie papierosów i nadciśnienie. Od niedawna podejrzewa się rolę przewlekłego zakażenia chlamydiami, konkretnie gatunkiem C pneumoniae. Najbardziej istotnym czynnikiem jest hiperlipidemia.


Strony: 1 2Dalej >>