Wirusowe zapalenie wątroby WZW

 

Wirusowe zapalenia wątroby (WZW) – potocznie zwane żółtaczką wywołuje kilka rodzajów wirusa. Oznacza się je kolejnymi literami alfabetu: A, B, C, itd. Zakażenie spowodowane wirusem typu B i typu C jest jednym z najbardziej powszechnych – przekracza w skali globu pół miliarda ludzi. Corocznie z powodu powikłań tych zakażeń umiera na całym świecie blisko 300 000 osób.

 

Wirusowe zapalenia wątroby typu A, B i C zagrażają uszkodzeniem wątroby prowadzącym do jej całkowitej niewydolności, co zagraża zgonem 솔리드웍스 2015 다운로드. Najczęstszą postacią niewydolności jest tzw. marskość wątroby powodowana przede wszystkim przewlekłym wirusowym zapaleniem typu B, jak też typu C.
Wirus typu B jest niebezpieczny także dla innych narządów (np. serca). Zakażenie wirusem typu A chociaż przechodzone jest lżej – może być długotrwałe, a wówczas pojawić się mogą zaburzenia hematologiczne, aplazja szpiku, ostra niewydolność nerek, a nawet ostra niewydolność wątroby prowadząca do zgonu.

 

WZW przyczyną marskości wątroby

 

Marskość wątroby jest procesem wyniszczenia i degeneracji wątroby prowadzącym do jej całkowitej niewydolności, a w konsekwencji do zgonu Download The Amazing Spider-Man. Wątroba marska – to chora, niewydolna struktura złożona z ognisk zwłóknienia i martwicy, wśród których pojawiają się ogniska regeneracji przybierające formę guzków. Cały narząd zmniejsza się, wątroba twardnieje. Przez długi czas rozwoju marskości może nie być objawów chorobowych.

Nie leczenie przyczyn marskości, czyli w tym przypadku przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby prowadzi do, wodobrzusza, zmian naczyniowych i nadciśnienia wrotnego, a w konsekwencji do krańcowej niewydolności tego organu. W zaawansowanej marskiej wątrobie wzrasta ryzyko rozwoju raka. Kres nie leczonej marskości to śpiączka i zgon. W zaawansowanej marskości wątroby jedynym skutecznym sposobem leczenia jest przeszczep Minecraft pc map. Warto też w tym miejscu przypomnieć, że marskość pojawia się nie tylko z powodu długotrwałego wirusowego zapalenia wątroby, ale bardzo często z powodu alkoholizmu.

 

WZW TYPU A – ŻÓŁTACZKA POKARMOWA

Najłagodniejszą odmianą WZW jest zakażenie wirusem typu A.
Choroba ta rozprzestrzenia się drogą pokarmową. Wywołuje ją wirus HAV (Hepatitis A Virus), przenoszony drogą pokarmową. Stąd też potoczna nazwa choroby – żółtaczka pokarmowa, czy żółtaczka typu A personal preference. Toteż zakażenie wirusem typu A określa się jako chorobę brudnych rąk lub żółtaczkę pokarmową. Nietrudno zarazić się np. w publicznej toalecie czy poprzez korzystanie z ogólnej stołówki, jeśli zarządzający nie przestrzegają zasad higieny.

 

Jak dochodzi do zarażenia

1. Przyczyną może być spożycie zanieczyszczonej wirusem wody pitnej, mytych w niej owoców i innych surowych pokarmów.
2. Wirus znajduje się we krwi i stolcu, wystarczy zatem, że osoba będąca nosicielem wirusa nie umyje rąk po wyjściu z toalety i zacznie przygotowywać dla innych posiłek it with iPhone data.
3. Szczególnie narażone na infekcje są osoby podróżujące. Szacuje się, że ryzyko zachorowania na WZW typu A wśród podróżujących jest 100 razy większe niż ryzyko zachorowania na dur brzuszny.
4. Do zakażenia może dochodzi także poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną w bezobjawowym stadium choroby.

 

Powikłania WZW typu A

Konsekwencją przejścia zapalenia wątroby typu A mogą być: żółtaczka cholestatyczna, zaburzenia hematologiczne, aplazja szpiku, ostra niewydolność nerek, a nawet ostra niewydolność wątroby prowadząca do zgonu.

 

WZW TYPU B

Niebezpieczne zakażenia WZW typu B
WZW typu B jest schorzeniem poważnie zagrażającym zdrowiu 강촌사람들 다운로드. Wirus uszkadza wątrobę, powodując jej marskość, a także może być niebezpieczny dla innych narządów (np. serca).

1watroba-marskaJak dochodzi do zarażenia

Wirus typu B znajduje się we krwi i innych wydzielinach chorego. Do zakażenia dochodzi głównie podczas kontaktu z krwią. „Klasyczną” do niedawna sytuacją, podczas której dochodziło do zarażenia, był zabieg chirurgiczny przeprowadzany w szpitalu… Na szczęście powszechnie wykonywane przed zabiegami szczepienia już znacznie wyeliminowały to zakażenie.

 

Wirus zapalenia wątroby typu B jest 50 do 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Toteż do zakażenia może dojść wskutek:

  • skaleczenia (naruszenia ciągłości skóry) lub błon śluzowych – instrumentami medycznymi i niemedycznymi – np Gear vr. cążkami do wycinania skórek, w trakcie tatuażu, itp.
  • przetoczenia zakażonej HBV krwi i jej produktów,
  • zanieczyszczone igły i strzykawki u narkomanów; (W przypadku osób w wieku 21 – 40 lat narkotyki są przyczyną ok. 1/5 wszystkich zachorowań,
  • stosunki płciowe, (częsta przyczyna u ludzi młodszych)
  • zakażenia wewnątrzmaciczne w czasie ciąży oraz około- i poporodowe
  • zabiegi w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy salonach tatuażu.

Uwaga! Niezbędne są środki ostrożności, gdy nosiciel wirusa typu B jest w rodzinie

 

Osoby zakażone (rodzice, dziadkowie), sprawujące opiekę nad dziećmi oraz zdrowi opiekujący się zakażonymi dziećmi powinni szczególnie uważać na możliwość przeniesienia wirusa nie tylko drogą krwi, lecz i wydalin (wydzielina pochwowa, mocz, mleko kobiece) Variable YoonGothic download. Zakaźność wirusa typu B jest bowiem większa niż wirusa typu C.

U co 10 zakażonego choroba przechodzi w stan przewlekły. Niestety w dłuższej perspektywie czasowej prowadzi to do marskości.

Powikłania WZW typu B

Powikłania choroby są bardzo poważne, często prowadzą do, marskości, która może objawiać się wodobrzuszem, zaburzeniami czynności mózgu czy krwawieniami z żylaków przełyku. Dalszym następstwem może być raka wątroby, a nawet zgon. Często jedyną szansą na przeżycie jest przeszczepienie wątroby.

 

WZW TYPU C – ŻÓŁTACZKA C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – zwane jest także WZW C lub potocznie żółtaczką C wywołane jest zakażeniem przez wirus zapalenia wątroby typu C (HCV: Hepatitis C Virus) hadoop. HCV jest małym organizmem, który ulega szybkim mutacjom. Istnieje w sześciu najważniejszych odmianach zwanych genotypami, oznaczanych numerami od 1 do 6. Identyfikacja genotypu u chorego jest bardzo ważna, ponieważ niektóre odmiany poddają się leczeniu łatwiej niż inne. Oznacza to, że czas leczenia będzie się różnić w zależności od stwierdzonego u danego pacjenta genotypu. Za źródło zakażenia uznawana jest zakażona wirusem krew.

Ta postać zapalenie wątroby wyróżnia się tym, ze około 30 – 50 proc. zakażeń przebiega przewlekle, tli się przez dłuższy czas i po kilkudziesięciu latach może doprowadzić do marskości wątroby Arc free download.

 

Zakażenie WZW typu C ma miejsce głównie:

1. W czasie leczenia szpitalnego, gdy przetaczana jest krew, dokonywana iniekcja, itp.
2. Endoskopia i dializa uznane są obecnie za główne drogi zakażeń w służbie zdrowia.
3. U kobiet, w sytuacji okołoporodowej, z matki na dziecko ( ryzyko takie kształtuje się w granicach 3-6%)
4. W trakcie zabiegu stomatologicznego, gdy nie zachowane są niezbędne warunki higieny
5. Możliwe jest też zakażenie u fryzjera i kosmetyczki ; zakażenia te są mało prawdopodobne, ale nie wykluczone.
6. Możliwe jest zakażenie na drodze seksualnej – chociaż ryzyko zakażenia tą drogą uważa się za znikome. (Rośnie – jeśli stosunek seksualny odbywa się w warunkach uszkodzeń ciągłości powłok skórnych i śluzówek u partnerów, to do zakażenia dochodzi prawdopodnie na drodze „krew zakażona-krwiobieg drugiej osoby)

 

Powikłania WZW typu C

Jeśli WZW typu C tli się przez dłuższy czas -to po kilkudziesięciu latach może doprowadzić do marskości wątroby. Decyduje o tym stan zdrowia, odporność pacjenta i genotyp wirusa (podtyp), który zakaził organizm. Nie da się obecnie przewidzieć u którego pacjenta rozwinie się marskość wątroby.

/Oprac. mgr Edward Ozga Michalski- fragmenty/